مدرسه شطرنج ایرانیان(خرم آباد)

آموزش شطرنج در رده نونهالان ونوجوانان

مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست